MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Harmonogramy i planowanie robót.Bez odpowiedniego planowania prac budowlanych ciężko jest dopilnować by projekt przebiegał bez zbędnych problemów i był skończony na czas i w zaplanowanym budżecie. Oczywiście mniejsze, nieskomplikowane projekty bardzo często nie mają opracowanego formalnego planu czy harmonogramu robót, całe planowanie odbywa się w głowie osoby prowadzącej.
Takie rozwiązanie jest jak najbardziej akceptowalne, jednakże każda osoba ma limit swych możliwości umysłowych i bez pomocy dodatkowych narzędzi rzadko jest w stanie ogarnąć wszystkie aspekty kilku miesięcznego projektu. Główne powody do odpowiedniego planowania robót mogą byś podsumowane jako:
 • Polepszona kontrola nad zasobami i pracami, ich sekwencją i konsekwencją zmian
 • Ustalenie realistycznej daty zakończenia robót
 • Polepszona kontrola wydajności
 • Łatwiejsza analiza zagrożeń i ryzyka w wykonywanym projekcie
 • Podstawa to rozstrzygania roszczeń kontraktowych związanych z opóźnieniami
Odpowiednio przygotowany harmonogram robót pozwoli nam na dokładne określenie kiedy dana część prac będzie wykonywana, np. kiedy elektryk będzie potrzebny, kiedy będą mogą być zamontowane drzwi ogrodowe, dostarczone panele podłogowe, itd. Oczywiście nie chodzi to o zdecydowanie którego dnia w przyszłym tygodniu, to może zrobić każdy średnio wykwalifikowany pracownik, prawidłowy harmonogram pozwala na uzyskanie takich informacji na wiele miesięcy przed daną datą. Informacje takie są nieodzowne przy zamówieniach, których trzeba dokonać na długo przed dostawą
Techniki planowania
Jedyną formą powszechnie stosowaną w małych i średnich projektach jest "Gantt chart" lub "Bar chart", są to dwie nawy tej samej metody
Pozostałe dostępne techniki (Arrow diagrams, precedence diagrams, line of balance, time-chainage diagrams), są jedynie spotykane w bardzo dużych projektach, często związanych z budową infrastruktury, jeśli ktoś chciałby uzyskać informację na ich temat, prosimy o wiadomość.
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą z dostępnych technik planowania i prawdopodobnie jedyną powszechnie rozumianą bez wcześniejszego szkolenia. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji potrzebnych do wykonania projektu.

Gantt Chart

Przykładowy Gantt / Bar Chart

Każdy rząd harmonogramu określa robotę, lub grupę robót wymaganą do wykonania projektu, długość belki danej roboty jest relatywna do czasu jej wykonywania. Poszczególne roboty są dynamicznie połączone by odzwierciedlić sekwencje ich wykonania, pozwala to na szybkie sprawdzenie, jak opóźnienie roboty A wpływa na zakończenie roboty C dwa miesiące później. Odpowiednio zbudowany harmonogram pokazuje nam również krytyczne roboty od których zależny zakończenie robót na czas, czyli "critical path". Pozwala to nam na większe poświęcenie uwagi tym najważniejszym częściom prac.
Do każdej czynności można przypisać potrzebne zasoby, pracowników, maszyny i materiały, tym samym ułatwiając zamówienia i zarządzanie pracownikami.
Dodatkowo harmonogram może zawierać, czy być podstawą do dokładnej analizy przepływów finansów w projekcie i zarządzania ryzykiem.
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji.
Master programme
Jest to generalny plan projektu, który nie pokazuje szczegółów a jedynie główne etapy robót. Jest głównie przydatny klientom i architektów w nadzorowaniu terminów wykonania robót.
W kontraktach JCT, master programme musi być dostarczony architektowi przez wykonawcę.

Sample Master Programme

Przykładowy Master Programme

Detailed programme
Jest to rozwinięcie master programme, które zawiera wszystkie czynności i szczegóły wykonania robót. Używany jest przez wykonawców do zarządzania robotami i zasobami. Zazwyczaj nie jest przekazywany klientowi czy architektowi.
Ze względu na ilość informacji, często jest przedstawiany tylko na określony czas, np. 1 czy 2 tygodnie robót.

Sample Detailed Programme

Przykładowy szczegółowy harmonogram

Purchase Schedule i inne
Dodatkowe harmonogramy są tworzone w zależności od potrzeb poprzez filtrowanie danych z "Detailed programme". Najpopularniejszym jest "purchase schedule", który pokazuje kiedy muszą być składane poszczególne zamówienia, wszystkie dane są połączone dynamicznie, więc jeśli przykładowo opóźni nam się instalacja okien, które trzeba zamówić 4 tyg. wcześniej, to harmonogram zakupów automatycznie pokaże nam nową datę zamówienia,
Używanie tych harmonogramów znacznie ułatwia zarządzanie budowami i zmniejsza ryzyko pomyłek, czy pominięcia wymaganych czynności.
Oprogramowanie
Rozwój komputerów i oprogramowanie do planowani znacznie ułatwiło przygotowywanie i uaktualnianie harmonogramów. Istnieje wiele dostępnych programów, które różnią się zaawansowaniem funkcji, łatwością obsługi i ceną.
Prawdopodobnie najpopularniejszymi narzędziami na MS Windows są:
 • MS Project
 • Asta PowerProject
 • Primavera
W Multiproject pracujemy na platformie Apple i do planowania używamy Merlin 2.
Wybór odpowiedniego oprogramowania zależy od osobistych wymagań i preferencji. Warto zainteresować się dodatkowymi funkcjami oferowanymi przez programy, np. bardzo przydatną może być możliwość synchronizacji zadań z kalendarzem, czy praca kilku osób na tym samym planie.
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy, np. jakie będą konsekwencje opóźnienia danej roboty i jak sobie z nimi radzić. Taka analiza "na sucho" pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy danego projektu i przygotować alternatywne plany na wypadek problemów.
Analizę ryzyka można podsumować poprzez następujące czynności:
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Określenie prawdopodobieństwa i konsekwencji
 • Zdecydowanie metody kontroli ryzyka (usunięcie, przekazanie innym, zmniejszenie i kontrola)
 • Nadzór i kontrola
 • Zakończenie i raport
Problemy z harmonogramami
Oczywiście planowanie i harmonogramy nie są pozbawione problemów i zdarza się, że korzyści nie są w pełni wykorzystywane. Należy pamiętać, że harmonogram jest dynamicznym narzędziem i musi być regularnie uaktualniany, by mógł by nam odpowiednio służyć. Każdy plan budowy jest dobry tylko do momentu kiedy zaczniemy prace, zazwyczaj bardzo szybko coś się układa inaczej niż planowaliśmy i jeśli nie uaktualnimy planu, nie jest już on adekwatny.
Plan jest tylko tak dobry jak osoba, która go stworzyła, oprogramowanie jest jedynie narzędziem a nie magicznym rozwiązaniem naszych problemów. Jeśli zaplanujemy nierealny czas wykonania projektu, to żaden plan nie sprawi, że uda nam się wykonać projekt w tym czasie.
Źródła:

Cooke, B., Williams, P. (2004). Construction, Planning, Programming & Control. Oxford. Blackwell Publishing Ltd.
Stacks Image 1119
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489