MULTIPROJECT
Z nami masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli

Zakres Usług

Wybór poniżej dla większa ilość informacja o zakresie zastosowania usług zaopatrywał przez Multiproject.
Enter the name for this tabbed section: Kosztorysy
Podstawy są najważniejsze - a my, w Multiproject, pomożemy Ci je stworzyć. Nasze kosztorysy wykonane są profesjonalnie i według aktualnych brytyjskich norm, dzięki czemu zawsze będą zgodne z wymaganiami architektów w Anglii. Oferujemy szczegółową analizę kosztów i zysków oraz raporty z podziałem na elementy kosztorysu i etapy budowy gwarantując, że praca zawsze będzie przebiegać po Twojej myśli.

Oferujemy:


Pomoc w planowaniu i zarządzaniu budową


Przygotowany przez nas kosztorys nie tylko pomoże Ci ustalić realny koszt wykonania danego projektu, ale także ułatwi późniejsze planowanie prac.
Każdy kosztorys zawiera szczegółowy spis wymaganych zasobów i czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności.

Pełna kontrola nad końcową ceną projektu

W cenę kosztorysu wliczona jest precyzyjna analiza dokumentacji projektowej pod względem zagrożeń dla wykonawcy oraz spotkania, na których masz szansę dogłębnie przeanalizować projekt i kosztorys, jak również zmienić oferowaną cenę.

Kompletny plan wszystkich koniecznych prac


Wycena dla klienta przygotowana będzie w formie wymaganej przez architekta. W przypadku braku pełnej dokumentacji, przygotujemy szczegółowy zakres robót.

Sample Quote

Przykładowy kosztorys, kliknij aby powiększyć

Blyskawiczne przygotowywanie kosztorysow


W Multiproject w pełni rozumiemy, jak krótkie są terminy składania wycen i szczycimy się niezawodną szybkością w wykonywaniu naszych usług.
Enter the name for this tabbed section: Kontrakty
Dokumentacja i procedury kontraktowe mogą być bardzo skomplikowane, a brak wiedzy w zarządzaniu nimi często prowadzi do konfliktów z klientem lub architektem. Oddając sprawy w nasze ręce twoja firma stanie się bardziej profesjonalna, a Ty zyskasz na cennym czasie i unikniesz nieporozumień.

Oferujemy:


  • Kontrakty JCT MW, JCT IC, JCT SBC, FMB i wiele innych
  • Zmiany w projekcie, dodatkowe prace (RFIs, RSIs i AIs)
  • Risk assesment i Method statements
  • Komunikacja z building control

Ochronimy Cię przed konfliktami w rozliczeniach z klientem


Dzięki przygotowanym przez nas kontraktom dostosowanym do wymogów projektu, unikniesz problemów związanych z klientem lub architektem i płatnościami.

Stacks Image 2158Kompleksowe zarządzanie dokumentacją kontraktów JCT


Skrupulatnie zarządzamy każdą procedurą, dając Tobie gwarancję, że zostaniesz wynagrodzony za wszelkie dodatkowe prace oraz opóźnienia ze strony klienta lub architekta.

Przejmujemy na siebie rozwiązywanie wszelkich sporów i korespondencji z architektem


Dzięki nam możesz skoncentrować się na wykonywaniu pracy, a my zajmiemy się całą dokumentacja.

Pomagamy podnieść końcową cenę z korzyścią dla wykonawcy


W przypadku projektów, za które byliśmy odpowiedzialni, udało nam się zwiększyć końcową cenę projektu nawet o 60%.

Nasze usługi nie obciążą Ciebie finansowo


Nasz serwis doliczony jest do kosztów projektu, które pokrywa klient, nie obciążą więc one Twojej kieszeni!
Enter the name for this tabbed section: Planowanie
Często wymagane przez architektów, nasze plany i harmonogramy projektów sprawią, że twoja oferta przetargowa zyska na wiarygodności i będzie bardziej profesjonalnie postrzegana.

Oferujemy:


Master programe


Wymagany przez architektów przy przetargach, pomoże Ci wstępnie określić termin ukończenia budowy.

Pełne harmonogramy - niezbędne przy kontraktach JCT


Umożliwiają dokładne planowanie prac na wiele miesięcy do przodu i są niezbędną podstawą do roszczeń w przypadku opóźnień w projekcie.

Example of construction plan presentation

Planowanie zamówień


Przejmiemy obowiązki Twojej osobistej asystentki - przypomnimy o wszystkich ważnych zamówieniach, które umożliwią wykonanie projektu na czas.

Zarządzanie ryzykiem


Kompleksowa identyfikacja, zapobieganie i kontrola ryzyka - pozwala zidentyfikować problem, na długo zanim się pojawi.

Automatyczne notyfikacje


Nasz dynamiczny system przypomni Tobie o kolejnych krokach związanych z projektem oraz pomoże w zarządzaniu, egzekwowaniu i rozliczaniu się z pracownikami i klientem.
Enter the name for this tabbed section: Negocjacje
Negocjacje to nasza specjalność. Możesz wiec spokojnie złożyć sprawy w doświadczone ręce specjalistów z Multiproject- oszczędzisz nie tylko pieniądze ale i nerwy. Nic do stracenia - płatność tylko przy wygranej!

Zapewniamy:


Bliską kooperacją z wykonawcą


W Multiproject, zdanie wykonawcy z którym współpracujemy jest najważniejsze. Każda zmiana w umowie musi być przez niego w pełni zaakceptowana. To do niego należy ostateczna decyzja i aprobata końcowej umowy.

Stacks Image 2184

Doświadczenie = sukces


Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w Wielkiej Brytanii, większość negocjacji, którym asystujemy kończy się wygraną kontraktu dla naszego klienta.

Maksymalizacja zysku


Dzięki naszym profesjonalnym analizom i szczegółowym prezentacjom, wykonawca wygrywa nie tylko kontrakt, ale także gwarancję znaczącego zysku.

Płatnośc tylko przy wygranej


To proste, nie pobierzemy żadnej opłaty, jeśli nie wygramy dla Ciebie kontraktu.

Oszczędność dla wykonawcy


Ceny naszych usług doliczane są do wartości kontraktu, co oznacza, że to klient a nie wykonawca, którego reprezentujemy, ponosi koszty.
Mini poradnik
JCT - Joint Contract Tribunal
JCT jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w brytyjskie budownictwo. Do członków JCT należą między innymi grupy zrzeszające architektów, rzeczoznawców, inspektorów, kosztorysantów, firm budowlanych i wiele innych. Czytaj dalej ...
Formy "nabywania" budynków
W brytyjskim budownictwie nabywanie, czy zamawianie budynków i ich elementów jest określane słowem "procurement". Dostępne formy nabywania budynków to między inymi: Traditional (lump sum), Design and Build, Constuction Management i Management Contracting. Czytaj dalej ...
Przetarg z punktu widzenia klienta i architekta
Pogląd na etapy projektu budowlanego jest często odmienny dla klienta/architekta i wykonawcy. Inwestor i architekt są zaangażowani w wielomiesięczne prace projektowe zanim ruszy praca na budowie, dla wykonawcy cały projekt to tylko etap przetargu i budowy. Czytaj dalej ...
Gantt Chart
Gantt czy Bar chart jest najprostszą technika planowania. Pomimo swej prostoty, odpowiednio skonstruowany harmonogram może przekazać wiele informacji niezbędnych do wykonania projektu. Czytaj dalej ...
Typy harmonogramów
Harmonogramy można podzielić na kilka typów za względu na rodzaj i dokładność pokazywanych informacji. Istnieje miedzy innymi Master Programme, Detailed Programme, Purchase schedule i inne. Czytaj dalej ...
Zarządzanie ryzykiem
Poprzez używanie oprogramowania do planowania robót możliwe jest rozszerzenie funkcji harmonogramów do zarządzania ryzykiem projektowym. Łatwe analizowanie scenariuszy pozwala na przygotowanie różnych opcji przebiegu budowy. Czytaj dalej ...
Ubezpieczenia z punktu widzenia wykonawcy
Z punktu widzenia wykonawcy budowlanego ubezpieczenia można podzielić na trzy grupy:
- "Employers Liability Insurance" (EL)
- "Public Liability Insurance" (PL)
- "Contract Works Insurance" (CW)
Czytaj dalej ...
Typy ubezpieczeń w kontraktach JCT
Kontrakty JCT dzielą ubezpieczenia wymagane przez warunki kontraktowe.
Jeden z podziałów istnieje ze względu na zakres polisy: "Specified Perils" (SP) iAll Risk Insurance" (AR). Czytaj dalej ...
Obowiązki i prawa wykonawcy
Odpowiedzialność wykonawcy jest ograniczona do wydarzeń pomiędzy przejęciem budowy od inwestora a formalnym zakończeniem robót (practical completion). Daty te nie muszą się pokrywać z faktycznym wykonywaniem prac. Czytaj dalej ...
Obowiązki inwestora
Inwestor powinien posiadać ubezpieczenie pokrywające uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć wynikającą z jego lub jego podwładnych działań lub zaniedbań. W przypadku inwestorów instytucjonalnych ubezpieczenie typu PL i EL powinno być adekwatne. Czytaj dalej ...
Rola architekta
Architekt nie jest stroną kontraktu i jest zatrudniony przez inwestora jako jego przedstawiciel. W świetle kontraktów JCT jest on jednak zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie strony zdają sobie sprawę z wymagań ubezpieczeniowych i sprawdzenie, że odpowiednie polisy są wykupione. Czytaj dalej ...
Contract Documents
W skład kontraktu wchodzą różne dokumenty opisujące projekt i warunki współpracy, a nie tylko sama forma kontraktu; mogą to być: plany, specyfikacje, próbki materiałów, kosztorysy, itd. Czytaj dalej ...
Contract Administrator
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem i certyfikowanie dodatkowych robót, zmian, przedłużeń kontraktu, rozliczeń, itd. Administratorem kontraktu jest zazwyczaj architekt, który nadzorował przygotowania dokumentacji kontraktowej. Czytaj dalej ...
Architect's Instruction
Instrukcje wydawane przez administratora kontraktu wymagane do przeprowadzenia zmian w kontrakcie. Muszą być wydane na piśmie, w przypadku ustnych instrukcji, architekt musi je potwierdzić na piśmie w ciągu 2 dni. Czytaj dalej ...
Provisional Sum
Termin ten określa sumę założoną w kontrakcie na pracę, materiały lub wyposażenie, których ostateczny koszt nie jest znany w momencie zawiązywania kontraktu. Najczęściej jest on używany odnośnie prac, których specyfikacja nie została jeszcze zakończona. Czytaj dalej ...
Interim Certificate
Certyfikat wydawany przez architekta upoważniający klienta do częściowej zapłaty za wykonane prace w przypadku rozliczeń przed zakończeniem prac. Jest on przygotowywany na podstawie wyceny prac przedstawionej przez wykonawcę. Czytaj dalej ...
PC Sum (Prime Cost)
Określenie używane przy kosztorysowaniu i określaniu cen materiałów i innych zasobów, kiedy nie jesteśmy w stanie określić ich dokładnego kosztu. Czytaj dalej ...
Base Date
Określenie rzadko spotykane w mniejszych projektach ze względu na ich krótki czas wykonania. Jest to moment, kiedy przyjmuje się, że oferta wykonawcy jest przygotowana i odzwierciedla warunki rynkowe, zwyczajowo 10 dni przed terminem złożenia oferty. Czytaj dalej ...
Extension of Time
Procedura/certyfikat umożliwiający zmianę zakontraktowanej daty zakończenia prac. Certyfikat ten może być wydany przez administratora kontraktu w momencie, gdy za względu na czynniki niezależne od wykonawcy prace nie mogą być wykonane na czas. Czytaj dalej ...
LADs (Liquidated Ascertained Damages)
Określenie popularnie znane jako kara za opóźnienia w wykonaniu prac, choć tak naprawdę nie mogą być karą, lecz są zadośćuczynieniem za koszty ponoszone przez inwestora z tytułu opóźnień. Suma ta jest określona w kontrakcie i powinna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych kosztach klienta. Czytaj dalej ...
Variation
Termin określający wszelkie zmiany co do zakresu prac czy specyfikacji danego projektu. Czytaj dalej ...
ADR - 'Alternative Dispute Resolution'
Termin ten określa wszelkie formy rozwiązywania sporów kontraktowych, które nie są postępowaniem sądowym do zmiany sumy kontraktowej. Każda tak zmiana musi być potwierdzona instrukcją architekta na piśmie. Czytaj dalej ...
Mediation
Dobrowolna procedura rozwiązywania konfliktów, obie strony kontraktu muszą się zgodzić na takie rozwiązanie i nie są zobowiązane do akceptacji ustalonych warunków ugody. Procedura odbywa się poprzez wynajęcie akredytowanego mediatora, który organizuje spotkanie obu stron w tym samym czasie i miejscu, lecz w różnych pomieszczeniach. Czytaj dalej ...
Adjudication
Forma rozwiązywania konfliktów kontraktowych istniejąca od 1996 roku i stworzona specjalnie na potrzeby branży budowlanej. Jest ona standardowo wpisana w kontrakty JCT i w przypadku kontraktów pomiędzy dwoma firmami żadna ze stron nie może się na nią nie zgodzić. Czytaj dalej ...
Arbitration
Alternatywa do postępowania sądowego, istniejąca od wielu dziesięcioleci. Początkowo rozwiązanie to było dość proste i tanie, lecz w kilku ostatnich dekadach procedury i koszty zbliżyły się do tych w pełnym postępowaniu sądowym. Czytaj dalej ...
Litigation
Termin określający pełne postępowanie sądowne dostępne obu stronom kontraktu, jedynym przypadkiem kiedy strony tracą prawo do takiego rozwiązania to wcześniejsze korzystanie z 'arbitration'. Czytaj dalej ...
Szukaj z Google

Internet
multiproject.org
Use our tips today by calling 07885 249 489